Chara Card Holder Collection Kara no Kyokai Mirai Fukuin No.014
Home > Card Storage > Chara Card Holder Collection Kara no Kyokai Mirai Fukuin No.014
Item #: 4970381312077
Series: The Garden of Sinners: Future Gospel
Manufacturer: Movic
$12.04
 

Show More Pictures

Product Description

Chara Card Holder Collection Kara no Kyokai Mirai Fukuin No.014

Size: 71 x 98 x 51mm

© Kinoko Nasu/Seikaisha/Aniplex/Kodansha/Notes/ufotable

Close

Loading